وجه تمایز با رقبا

مزیت های رقابتی ویرا:

 • پیاده سازی و پوشش تمامی فرایندهای سازمانی در هریک از ماژول های نرم افزاری با استفاده از راهکار bpms
 • پوشش گردش فرایندها مطابق با نیاز هر صنعت
 • راهکار صورتهای مالی تلفیقی برای اولین بار در ایران
 • راهکار تهیه صورتهای مالی بر اساس استاندارد ifrs
 • پوشش کاربری های مختلف در سازمانهایی با ساختار هلدینگ
 • پیاده سازی لایه های استاندارد و جهانی امنیتی
 • ارتباط با سایر نرم افزار ها به دلیل سرویس محور بودن راهکارها
 • ارتباط تنگاتنگ با محیط آفیس
 • گزارشگیری و مشاهده خروجی ها با استفاده از موبایل و تبلت
 • پیاده سازی متد xbrl برای شرکتهای هلدینگ
 • کیفیت مطلوب در ارائه خدمات استقرار و آموزش