همکاری با ویرا

ما در "ویرا " به کار تیمی اعتقاد داریم و ایمان داریم که موفقیت با وجود یک تیم پویا، امکان‌پذیر است. اگر احترام و پشتکار از خصوصیت‏‌های شماست، اگر باور دارید که فردی پویا و با انگیزه هستید، اگر اعتقاد دارید که می‌‏توانید در دنیای پیشترفته فناوری اطلاعات فردی تاثیرگذار باشید و اگر همواره در کنار رشد شغلی به دنبال رشد شخصی هستید شرکت ویرا ایده نیکان می‌‏تواند فرصتی ایده‌آل برای برآورده‌کردن این انتظارات باشد. شرکت ویرا ایده نیکان همیشه برای همکاری با افرادی خلاق، جوان و پرتلاش آمادگی دارد.

تخصص و علاقه مندی شما در کدام شاخه قرار میگیرد؟

  • تولید
  • فروش
  • استقرار و راه اندازی
  • خدمات پس از فروش
  • مشاوره
  • حسابرسی
  • تهیه صورتهای مالی
  • چاپ و نشر
  • IFRS
  • XBRL