نرم افزار گزارش ساز حرفه ای

معرفی راهکار:
ارائه راهکارهای تحلیلی و جامع جهت کمک به سازمانها با هدف دستیابی سریع به درک عمیق و درستی از اخرین اطلاعات گسترده در واحد های مختلف سازمان، یکی از والاترین اهداف راهکار گزارش ساز حرفه ای ویرا می باشد. سیستم گزارش‌ساز حرفه ای ویرا، طیف گسترده ای از امکانات و قابلیت های گزارش سازی و تحلیل اطلاعات را در اختیار سازمان استفاده کننده از ابزار قرار می دهد. مجموعه امکانات و قابلیت ها سازمان را به عنوان یک مجموعه یکپارچه قادر می سازد که به واسطه تکیه بر دانش و فراست ایجاد شده مبتنی بر تحلیل دقیق و به موقع از اطلاعات، فرآیند تصمیم سازی خود را بهبود و سرعت بخشد

مزایای رقابتی:
• امکان ساخت انواع گزارشات تفکیکی و تلفیقی و دسترسی به اطلاعات حوزه های عملیاتی مختلف
• گزارشات متنوع تلفیقی از حوزه ها و منابع داده ای متنوع موجود در سازمان
• امکان گزارش سازی کاملاً تعاملی و پویا
• امکان تعریف نمودارهای متنوع، وجود انواع فرمول ها و توابع پیش تعریف خاص هر حوزه های عملیاتی
• امکانات متنوع و آسان جهت به اشتراک گذاردن گزارش ها و یا خروجی منتج از آن ها

امکانات و ویژگی های بارز:
• امکان اتصال به انواع دیتابیس های موجود در سازمان
• پیاده سازی گزارش های بسیار متنوع مرتبط با هر حوزه عملکردی (براساس شاخص های برتر موجود در آن حوزه)
• امکان طراحی و ساخت انواع گزارشات ماتریسی، تفکیکی، تلفیقی، پارامتریک و غیر پارامتریک از حوزه های مختلف عملکردی
• امکان بکارگیری مجموعه ای کامل از انواع توابع و عمل گرهای پیش تعریف از قبیل توابع عددی، توابع رشته ای، توابع تاریخی، توابع تبدیلی و همچنین توابع حسابداری چون گردش بدهکار/بستانکار، جمع تجمعی، جمع اول دوره، جمع طی دوره و ده ها تابع و عملگر متنوع دیگر
• وجود انواع المان ها و نماهای گرافیکی
• دسترسی یکپارچه به اطلاعات حوزه های عملیاتی مختلف با کنترل هوشمند سطوح دسترسی
• امكان ساخت و به اشتراک گذاردن انواع الگوهاي ساخت گزارش و طراحی فرم
• امکان به اشتراک گذاردن خروجی گزارش در انواع فرمت های Excel / HTML/ XML/ Access/ PDF/ Text/ WMF
• عدم نیاز به دانش مرتبط با زبان های پرس وجوی بانک اطلاعاتی به واسطه وجود لایه معنایی
• عدم نیاز به دانش مرتبط با ساختار جداول بانک اطلاعاتی و نحوه ارتباط فی مابین آن ها
• امکان گزارش گیری خویش-تعریف با زیرساخت قابل تکرار
• دارای رابط کاربری یکپارچه و بسیار منعطف، هوشمند و ساده
• امكان تعریف پارامترهای متنوع و استفاده از آن ها در هنگام تعیین شرایط، تعریف فرمول ها و طراحی فرم های چاپی
• امکان طراحی گزارش های مقایسه ای میان اطلاعات جاری و گزارشات آرشیو شده
• امکان ذخیره ، به اشتراک گذاری و ادغام خروجی گزارش ها و انتشار آن در بانک اطلاعاتی آرشیو
• امکان ساخت انواع فرمت های چاپی با قابلیت های بسیار متنوع و کاربردی با توجه به صنعت