نرم افزار مدیریت ارتباط پایدار ( کنترلهای داخلی هوشمند )

به نظر میرسد که یکی از دغدغه های امروز مدیران بخش های مختلف در سازمانهای گوناگون عدم وجود یک ابزار مناسب در جهت کمک به جلوگیری از بروز اشتباهات کاربران و یا حتی مدیران درون یک سازمان متناسب با شرح وظایف کارها و فعالیت هایی باشد که در راستای قوانین داخلی یک سازمان و یا حتی قوانین و مقررات داخلی یک کشور می بایست توسط آنان انجام شود . از این رو شرکت ویرا با هدف پاسخگویی به این نیاز اقدام به تولید نرم افزار مدیریت ارتباط پایدار ( کنترلهای داخلی هوشمند ) نمود .
در ذیل به معرفی برخی از اهم امکانات نرم افزار کنترل های داخلی هوشمند می پردازیم :

  • امکان تعریف سطوح ریسک کنترل از قبیل ( ریسک کم اهمیت ، ریسک با اهمیت ، کنترل قبل از وقوع ، کنترل پیشگیرانه ، کنترل به محض وقوع ، کنترل های پس از وقوع ).
  • امکان تعریف یک زمان دلخواه و یا بازه های زمانی دلخواه برای اجرای اتوماتیک یک کنترل.
  • امکان تعیین برقراری وقوع یک شرط به عنوان شرط اجرای یک کنترل.
  • بهره مندی از انواع روشهای اجرای خروجی کنترل از قبیل ( ارسال پیامک ، ارسال ایمیل ، پاپ آپ روی صفحه دسکتاپ ، نوتیفیکیشن ( اعلان ) روی صفحه تبلت یا موبایل ، آلارم ، اجرای یک گزارش )
  • امکان تعریف انواع چک لیست های کنترل داخلی و متعاقب آن تعریف انواع فرمولهای محاسباتی مرتبط با هر ردیف از آیتم های چک لیست در دیتابیس سازمان کارفرما
  • امکان تعریف ارسال نتیجه یک کنترل برای یک کاربر یا یک گروه کاربری به صورت همزمان
  • امکان تعریف کارتابل برای هر کاربر و یا هر گروه کاربر جهت مشاهده نتایج وضعیت جاری کنترل های داخلی تعریف شده مرتبط با آن کاربر یا گروه کاربری
  • امکان نگهداری سوابق کنترل های داخلی تعریف شده بر روی یک فرآیند کاری در زمانهای مختلف جهت استفاده مجدد آنها و یا بررسی سوابق آنها
  • امکان تعریف یک کنترل داخلی با استفاده از متدهای هوش مصنوعی - در ورژن پیشرفته
  • امکان اجرای نرم افزار در محیط وب و یا شبکه داخلی سازمان کارفرما