نرم افزار حسابرسی داخلی

معرفی راهکار:
واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی آنها نا ممکن میشود. از این رو کنترل های داخلی برای اعمال مدیریت و سرپرستی در راستای برنامه های استراتژیک ضروری است .
واحد های اقتصادی دارای الزامات قانونی میباشند که باید به آنها عمل شود . از این رو باید کنترل های داخلی لازم را برای شناسایی و کنترل میزان رعایت این گونه الزامات قانونی برقرار نمایند.
هدف حسابرسی داخلی کمک به مدیریت است تا اطمینان یابد کلیه موارد بالا به همان گونه که باید اجرا یا رعایت میشود .
در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت نرم افزار های حسابرسی داخلی عمری بالغ بر ده سال دارد و این مساله باعث شده است که نرم افزارهای حسابرسی با برند های معروف به سطح قابل اتکاو قابل قبولی دست یافته باشند و اصطلاحا به بلوغ رسیده اند و این درحالی است که در کشور ایران متاسفانه هیچگونه اقدام جدی در راستای تولید یک نرم افزار حسابرسی داخلی توسط شرکتهای نرم افزاری انجام نشده است .
در حال حاضر به نظر میرسد که سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای پیاده سازی کنترل های داخلی بر روی فرآیندهای کاری به این سمت پیش میرود که در آینده ای نه چندان دور سازمانها و بنگاههای اقتصادی را از این منظر مورد بررسی قرار داده و الزام پیاده سازی کنترل های داخلی موثر را در این سازمانها به یک الزام قانونی تبدیل نماید.
بنابراین شرکت ویرا با همکاری موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان همکار و شریک تجاری اقدام به تهیه نرم افزار حسابرسی داخلی برای ارائه به سازمانهای اقتصادی با سایز متوسط و بزرگ با هدف پاسخگیی به این نیاز نموده است .

امکانات و ویژگی های بارز:

  • امکان تعیین پروژه ، برنامه حسابرسی ، اهداف حسابرسی ، روشهای رسیدگی ، برنامه رسیدگی ، چک لیست های رسیدگی ، کنترلهای رسیدگی و در نهایت انواع کاربرگ های رسیدگی متناسب با نیاز کاربر به ازای هر فرآیند کاری در سازمان
  • امکان ذخیره سازی آرشیو و مستندات به صورت کاملا حرفه ای متناسب با برنامه های رسیدگی
  • بهره مندی از محیط تحلیل و بررسی داده ها برای استفاده در مفاهیم حسابرسی
  • امکان تعریف تمامی فرآیند های کاری در سازمان به صورت کاملا شماتیک و به صورت گرافیک در محیط نرم افزار و ارتباط آن با یک برنامه حسابرسی در هر مرحله از یک فرآیند
  • امکان ارتباط با نرم افزار های مالی و بازرگانی درون سازمانی جهت استفاده مستقیم از دیتاهای درون سازمانی بدون محدودیت در ارتباط با دیتابیس و ساختارهای داده ای درون سازمانها
  • امکان ارتباط مستقیم با نرم افزارهای حسابداری موجود در سازمانها و واکشی اطلاعات کدینگ و ترازهای مالی و نهایتا پیشنهاد سندهای حسابداری پیشنهادی به سازمان
  • امکان پیاده سازی در بستر وب و یا شبکه داخلی هر سازمان
  • امکان تعریف سطوح دسترسی کامل برای تمامی کاربران از جمله ( مدیر حسابرسی ، سرپرست حسابرسی ، حسابرس ارشد ، حسابرس ) متناسب با چارت سازمانی موجود در هر سازمان
  • امکان ارتباط کامل با ماژول ارتباط پایدار شرکت ویرا جهت استفاده از تمامی امکانات آن نرم افزار در راستای تدوین و پیاده سازی انواع مختلف کنترلهای داخلی پیشگیرانه و یا یادآوری کننده و یا هر نوع دیگر.
  • بهره مندی از معماری نرم افزار با رویکرد معماری به عنوان یکی از زیر سیستم های ERP