توان تخصصی

توان تخصصي شرکت ویرا در سازمان های کاری مختلف (خدمات مشاوره، تحليل، طراحي، ساخت، پياده سازي و پشتيباني از طريق گروه راهکار هاي جامع، ...) شکل گرفته است . اين سازمان دهي با توسعه شبکه تخصصي از کارشناسان متخصص، گروه ها و شرکت هاي دانش محوري که در زمینه هایی چون خدمات مدیریت، خدمات مشاوره مالی، مهندسی صنایع و... به فعالیت مشغولند، توانسته است نسبت به ارائه راهکارهای جامع به واحد های مختلف اقتصادی اقدام نماید.